BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII - ZAJĘCIA Z POLICJANTEM

Ferie zimowe to dla dzieci wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci, 11 stycznia br. uczniowie klas Ia i IIa oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kętach, panem Dariuszem Lisakiem.
Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować podczas zimowych zabaw (np. zjeżdżanie na sankach z dala od ulicy, jazda na łyżwach tylko na lodowisku), przypomniał zasady poruszania się po ulicy, chodniku, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, oraz o niebezpieczeństwach, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Na koniec dzieci utrwaliły numery alarmowe.

Nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i pouczające.
Dzieci podziękowały panu policjantowi za wartościową i interesującą prelekcję.

Pamiętajmy! Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność!

 

 

 

 

 

 

 

Script logo