KAMPANIA SPOŁECZNA „DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ”

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ”

 

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii, w dniu 06.03.2019 r., we wszystkich klasach młodszych przeprowadzone zostały pogadanki  na temat bezpieczeństwa. Dzieci także obejrzały krótkie filmiki propagujące akcję.

Z kolei uczniowie klas starszych brali udział w krótkich apelach porządkowych poświęconych powyższemu tematowi.

Mając na celu budowanie świadomości pieszych i poprawę bezpieczeństwa na drodze uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe.

 

Pamiętaj, aby zawsze być widocznym na drodze!!! Możesz uratować swoje życie i zdrowie!!!

 

 

 

 

 

 

 

  

Script logo