Realizacja projektu „Tu#programujeMy2” w klasie 1 a

Realizacja  projektu „Tu#programujeMy2” w klasie 1 a

Począwszy od 24 kwietnia do 16 maja uczniowie klasy 1 a w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych realizowali innowacyjny projekt „Tu#programujeMy2”. Jego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych  uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dzieci podczas różnorodnych zajęć:

- układały w logicznym porządku obrazki i teksty oraz polecenia (algorytmy);

- korzystały z przystosowanych do ich możliwości aplikacji komputerowych;

- posługiwały się komputerem i tabletem;

- korzystały z udostępnianym im stron internetowych;

- komunikowały się z innymi podczas rozwiązywania problemów;

- poznawały zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z nowoczesnych technologii.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostały następujące narzędzia: tablica interaktywna i strona internetowa www.godzinakodowania.pl, dwa roboty Dash wraz z tabletami i aplikacjami Go, Path i Blockly, aplikacja Scratch Junior, gra hybrydowa „Scootie Go”.

 

Być może niektórzy nauczycie i rodzice będą zastanawiać się czy nauka programowania
w klasie pierwszej ma sens i jest potrzebna. Dlatego należy zaznaczyć, że:

- Programowanie nie jest tylko dla dzieci wybitnie uzdolnionych w tym kierunku, ale dla wszystkich – jest to po prostu nauka jeszcze jednego języka – języka przyszłości.

- Warto uczyć dzieci programowania, gdyż:

1.      Dziecko piszące nawet elementarne programy czuje się sprawcą.

2.      Programowanie uczy jasnego, precyzyjnego wyrażania swoich oczekiwań.

3.      Planowanie  rozwija logiczne myślenie.

4.      Kodowanie wymaga od dzieci cierpliwości i wytrwałości.

5.      Projektowanie uczy twórczego, kreatywnego myślenia.

Katarzyna Puchała

Małgorzata Paw

  

Script logo