STOŁÓWKA

Odpłatność za obiady za

za miesiąc CZERWIEC wynosi 36zł

Termin płatności: do 15.07.2019r

Opłatę za obiady Usługobiorca zobowiązany jest dokonać przelewem na
rachunek bankowy Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w
Kętach, o numerze  92 1050 1070 1000 0023 6752 6247
lub w kasie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1, pok. 19.
 

 

Script logo