Tworzymy gry -”Drabina czy wąż?”

Tworzymy gry -”Drabina czy wąż?”

                  Uczniowie  klasy 2 b brali udział w projekcie „Tworzymy gry planszowe”. Dzieci opracowały instrukcję i zasady do gry pt.: „Drabina czy wąż”.

 Projekt był realizowany w kilku etapach:

1. Kształtowanie pojęcia  gry planszowej.

2. Zaprojektowanie planszy, wybór tematu gry.

3. Tworzenie instrukcji i zadań do wykonania.

4. Stworzenie planszy do gry.

5. Wspólna, zabawa, gra.

 

W pierwszym etapie uczniowie grali już w znane im gry planszowe aby móc dokładniej zapoznać się z zasadami tworzenia swojej własnej  gry. Następnie podzielili się na grupy i wspólnie konstruowali swoją grą. W wyniku głosowania wybrali jedną, którą wspólnie opracowali. Wspólnie tworzyli instrukcje, zasady gry oraz elementy potrzebne do gry.

Gra „Drabina czy wąż”  została został tak stworzona, aby mogła mieć wielu uczestników. Grę rozpoczyna ten, kto wyrzuci największą ilość oczek. Wszyscy gracze rozpoczynają grę na polu oznaczonym 1. Gracze przesuwają po planszy swoje pionki o liczbę oczek wyrzuconych na kostce.
Jeśli gracz staje na pole z dolnym końcem drabiny, to po jej szczeblach pionek trafia na jej szczyt. Jeżeli pionek stanie na głowie węża cofa się w dół na pole z ogonem węża. Na planszy znajdują się również pola oznaczone ?,!,V. Jeżeli gracz stanie na danym polu losuje kartę z pytaniem lub zadaniem do wykonania, jeśli nie zna odpowiedzi traci kolejkę. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy osiągnie ostatnie pole planszy.

Wspólna praca nad stworzeniem gry, dała uczniom możliwość kształtowania wzajemnej komunikacji, jak również pozytywnych cech charakteru, takich jak pracowitości, szacunku dla współgracza. Gry planszowe  rozwijają  inteligencję wieloraką, pamięć i dodają pewności siebie. Współpraca uczniów dała im możliwość bliższego poznania i stała się atrakcyjną formą pracy zespołowej. Takie metody pracy zaktywizowały uczniów do większego działania i przyczyniły się do rozwoju  kompetencji przedsiębiorczości, gdyż każdy z nich planował i był odpowiedziały za określoną formę działalności.

 

 

                                                                               Opracowały: Maria Dziedzic, Agnieszka Babiuch


 

Script logo