Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT

 Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT

 

Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w X- tej edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W roku szkolnym 20182019 w programie wzięły udział wszystkie nasze  „pierwszaki”. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze , w domu, w szkole oraz w Internecie. Organizatorzy akcji dostarczyli przydatne materiały i pomoce do prowadzenia zajęć. Na zakończenie cyklu  wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy potwierdzający zdobyte umiejętności oraz certyfikat dla klasy.

koordynator szkolny programu: Agnieszka Babiuch

Script logo