Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT !

Z ekologią za pan brat!

 

 

W dniach 12 i 20 marca 2019 r. uczniowie klas 1 - 4 mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pana Wojciecha Jaskułę przedstawiciela firmy Komax, której zadaniem jest dbanie o czystość naszego miasta, świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Kęty oraz gmin sąsiednich.

W trakcie prelekcji dzieci dowiedziały się, czym są odpady i jakie zagrożenie stanowią dla środowiska. Niewłaściwe postępowanie w związku z gospodarką odpadami może skutkować powstaniem zagrożenia dla całego ekosystemu - wód, powietrza, ziemi, fauny i flory. W szczególności takie działania są niebezpieczne dla obszarów wiejskich oraz lokalizacji, które uznaje się za posiadające wyjątkowe znaczenie ekologiczne, o wysokich walorach środowiskowych czy rolniczych. Ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe rośnie z roku na rok.

Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób dbać o środowisko naturalne poprzez właściwą segregację odpadów. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Dzieci zapoznały się ze specjalnie oznakowanymi pojemnikami, ich kolorami i podziałem na rodzaj materiałów (surowców),      z których zostały wyprodukowane.

Ciekawostką dla uczniów okazał się krótki filmik przedstawiający pomysłowe i kreatywne wykorzystanie odpadów do stworzenia nowych, ciekawych produktów takich jak: świece, kubeczki, zabawki.

Dziękujemy panu Wojciechowi Jaskule za podzielenie się z dziećmi swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy, a także za drobne upominki, które sprawiły wszystkim dzieciom mnóstwo radości.

 

Justyna Jodłowiec

Anna Handzlik

 

                                   

Script logo